Rok 2021 je pre FINVIA CLUB dôležitým míľnikom. Pred niekoľkými rokmi sme si totiž stanovili dôležité a veľmi odvážne ciele. Mať práve do konca roka 2021 minimálne 15 oficiálnych FinviaPointov a aspoň 100 spolupracovníkov s licenciou Národnej Banky Slovenska. Ak sa nám to podarí, stále budeme "len" v polovici našej cesty. Dlhodobým cieľom je totiž...

Samozrejme, nedokážeme povedať, či by sa nám darilo ešte lepšie alebo, naopak, horšie, ak by do našich životov nevtrhla táto nepredvídateľná situácia, jedno však vieme povedať s maximálnou istotou. Vďaka skvelým ľuďom, ktorí tvoria tím FINVIA CLUB-u, vďaka cieľavedomej práci manažmentu a vďaka odvetviu, v ktorom pôsobíme, sme rástli a svoje plány...

Sú otázky, na ktoré sa ponúka niekoľko možných odpovedí a táto je určite jedna z nich. Na Slovensku často medzi ľuďmi panuje názor, že svojim peniazom klient najlepšie rozumie sám, prípadne svoju finančnú potrebu vie vyriešiť osobne priamo vo finančnej inštitúcii. Tí zdatnejší klienti dokonca obetujú svoj čas a "obehnú" zopár finančných inštitúcií,...

Efektívne sporenie vám pomôže pokojnejšie žiť a vyhnúť sa finančným problémom v budúcnosti. Nemusíte si odkladať mesačne veľa, stačí podľa možnosti vášho rozpočtu. Dôležitá je skôr pravidelnosť a vhodne vybraný druh sporenia s ohľadom na účel použitia nasporených financií. Predsa len, odkladať si peniaze doma do ponožky či pod vankúš, až takú...