PREČO VYUŽIŤ SLUŽBY FINANČNÉHO PORADCU AJ POČAS PANDÉMIE?

14.12.2020

Sú otázky, na ktoré sa ponúka niekoľko možných odpovedí a táto je určite jedna z nich. Na Slovensku často medzi ľuďmi panuje názor, že svojim peniazom klient najlepšie rozumie sám, prípadne svoju finančnú potrebu vie vyriešiť osobne priamo vo finančnej inštitúcii. Tí zdatnejší klienti dokonca obetujú svoj čas a "obehnú" zopár finančných inštitúcií, aby si porovnali niekoľko ponúk a rozhodli sa pre tú najvýhodnejšiu. Veď takmer každý Slovák je najlepším futbalovým alebo hokejovým trénerom a samozrejme finančným odborníkom, no nie? Aj keď je tu cítiť istú iróniu, niečo pravdy na tom určite je.

Toto vnútorné presvedčenie môže vzniknúť z rôznych dôvodov, pričom najčastejším je pocit, že "predsa toto zvládnem aj sám", "veď nie som hlúpy a viem si naštudovať podmienky z rôznych zdrojov a obehnúť si to aj sám" alebo "zavolám kamarátovi, ten to myslím robil" a podobne.

Ďalším dôvodom môže byť existencia obavy z toho, koľko bude treba za využitie takýchto služieb zaplatiť. Aj keď sú situácie, kde za služby platíme s úsmevom, ako napríklad pri kúpe dovolenky alebo wellness pobytu. Vo všeobecnosti my Slováci neradi platíme za služby, ktoré potrebujeme alebo sme nútení ich využiť. Preto niektorí nadobudnú pocit, že služby finančného poradcu nie sú práve to, čo nevyhnutne potrebujú a zvládnu to aj sami.
Týchto ľudí môžem upokojiť, pretože v súčasnosti zo zákona nemôže finančný poradca (v zákone definovaný ako podriadený finančný agent) od klienta pýtať finančnú odplatu za služby, ktoré pre neho poskytne a je odmeňovaný zo strany finančných inštitúcií, pokiaľ k uzatvoreniu obchodu príde. Takže sa nám ponúka prvá odpoveď na úvodnú otázku: "Prečo využiť služby finančného poradcu?" Nuž, keď je to pre mňa ako klienta "zadarmo", prečo nie?

Aké sú dôvody a výhody, ktoré vám stretnutie s finančným poradcom môže priniesť? Je ich hneď niekoľko. Dobrý finančný poradca vám môže na základe vašich informácií, analýzy vašich potrieb a situácie poskytnúť aj iný pohľad na možné riešenie vašej situácie. Takéto riešenie by malo byť komplexné a efektívne. Komplexnosťou pritom nemyslíme primárne predaj viacerých finančných produktov. Dobrý finančný poradca vám ich pomôže nastaviť tak, aby plnili svoj účel nielen jednotlivo, ale sa navzájom aj dopĺňali a zabezpečili pre vás čo najvýhodnejší výsledný efekt. Efektívnosťou tu rozumieme najmä poskytnutie potrebných finančných služieb pri najnižších finančných nákladoch pri maximálnych možných finančných výnosoch a zachovaní primeraného rizika. Dobrý a nezávislý finančný poradca totiž nepracuje pre konkrétne finančné inštitúcie, ale pre vás a môže vám navrhnúť nezávislé riešenie od rôznych finančných inštitúcií.

Ďalšou výhodou prečo mať v telefóne uložené číslo na svojho finančného poradcu je čas. Čas, ktorý nemusíte stráviť "obiehaním" inštitúcií, študovaním podmienok jednotlivých ponúk, čas strávený na internete v snahe vyhľadať to najlepšie. Niekto môže namietať, že mu neprekáža tieto činnosti vykonať aj sám. Je to skvelé, pokiaľ klient má toľko času, ale nie je lepšie ho radšej stráviť s rodinou, oddychom, športovaním a podobnými činnosťami? Nie je príjemnejšie len "byť v spojení" s vašim finančným poradcom, ktorý vás informuje o priebehu aktivít, procese riešenia a vy mu poskytnete minimálnu potrebnú súčinnosť? Dobrý finančný poradca vás môže zároveň psychicky odbremeniť a pomôcť vám pri rozhodovaní sa o prijatí konkrétnych riešení. Preto by mal byť nevyhnutne aj dobrým psychológom, koučom a mentorom.

V rámci týchto kompetencií klientovi môže ukázať smer na ceste k jeho cieľu, súčasne mu pomáha po tejto ceste ísť a chráni ho pred rizikami z možných chybných rozhodnutí. Takáto dlhodobá spolupráca klienta a finančného poradcu prináša klientovi benefity v podobe budovania a tvorby finančného majetku, úspory finančných nákladov, ochranu pred možnými rizikami, ale hlavne rýchlejšie splnenie si svojich snov, cieľov a túžob, ktoré od života očakáva.

Zároveň by vám mal dať finančný poradca pred podpisom akejkoľvek zmluvy odpovede na všetky vaše otázky, ktoré sa problematiky týkajú.

Pre mňa osobne je táto skutočnosť veľmi dôležitá. A to hlavne z dôvodu, aby klient chápal a vedel nielen nielen kam smerujú jeho peniaze, ale aj to, aký prospech a úžitok mu to prinesie.

V dnešných dňoch pandémia koronavírusu doslova "zatvorila" väčšinu ľudí vo svojich domovoch, pričom osobné stretnutia sú veľmi limitované. Zároveň mnohí ľudia majú obavy z budúceho vývoja situácie. Majú obavy nielen o svoje príjmy, ale rovnako prehodnocujú svoje záväzky vo finančných produktoch a chcú sa uistiť, že svoje finančné veci majú nastavené vo svoj prospech a bezpečne. Preto je dnes dôležité aj to, či máte finančného poradcu, s ktorým viete riešiť svoje finančné záležitosti riešiť aj bez osobného stretnutia.

Preto v kontexte dnešných dní veľa mojich súčasných, ale aj nových klientov oceňuje možnosť online komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, videokonferenčných hovorov a ďalších online komunikačných nástrojov. Zároveň je však pre nich veľkým prínosom, keď väčšinu zmlúv dokážeme spolu uzatvoriť na diaľku napríklad pomocou digitálneho podpisu alebo iných nástrojov samozrejme po predošlej intenzívnej komunikácii. Priznávam, že zo začiatku som sa toho trochu obával. Avšak už prvé stretnutia prostredníctvom obrazovky počítača v kombinácii s textovými správami ma príjemne prekvapili a zbavili akýchkoľvek obáv. Klienti si zároveň veľmi pochvaľovali najmä úsporu času spojeného s cestou na stretnutie a možnosť komunikácie odkiaľkoľvek na akúkoľvek vzdialenosť. Nemenej dôležitým faktom bola aj úspora nákladov klientom v súvislosti s usporenou cestou na stretnutie.

Osobne zastávam názor, že jednou z najdôležitejších vecí, ktorá definuje kvalitného finančného poradcu nie je len rozsah jeho vedomostí a schopnosť vyriešiť požiadavky svojho klienta, ale aj byť schopný so svojim klientom komunikovať práve vtedy, keď to najviac potrebuje. V mojom prípade je to jeden z najdôležitejších faktorov, prečo mi moji klienti dávajú svoju dôveru. A dôvera klienta by mala byť pre finančného poradcu tým najdôležitejším a najpodstatnejším v rámci vzájomnej spolupráce.

Verím, že sa pri vašom rozhodovaní stretnete s ľuďmi, ktorí sú vo svojej oblasti profesionáli tak, ako my vo Finvia Clube. V prípade otázok, neváhajte zanechať komentár pod článkom alebo ma môžete kontaktovať priamo v priloženom odkaze nižšie.

Deti sú to jediné a najdôležitejšie, čo tu po nás ostane - zvykneme hovorievať. Snom každého rodiča je, aby sa jeho deti mali lepšie a mali zabezpečenú budúcnosť. Sporenie je jeden zo spôsobov, ako deťom uľahčiť štart do života a dospelosti. V tomto blogu si povieme o rôznych typoch sporenia. O zmysle samotného sporenia. A aké sporenie sa nám...

Máte Vaše úspory uložené bezpečne v banke na bežnom či sporiacom účte? Úroková sadzba je niekde na úrovni okolo 0,0001% prípadne rovná nula? Je pre Vás dôležitejší fakt, že Vaše peniaze sú v bezpečí, ako to, že na nich zarába niekto iný a nie Vy? V tomto blogu si povieme viac o tom, že peniaze uložené na bezúročných účtoch v...

Dôvodov, prečo si hľadáme prácu môže byť nespočetne veľa. Následkom pandémie sa však na pracovnom trhu dejú významné zmeny. Ešte začiatkom minulého roka sme v nezamestnanosti dosahovali historické minimá a vo všeobecnosti, najmä vo väčších mestách a silnejších regiónoch, nepracoval obrazne povedané len ten, kto nechcel. Dnes je však situácia iná....