Článkov o výhodách a nevýhodách zamestnania a podnikania nájdeme na internete mnoho. Z faktického hľadiska sú z veľkej časti pravdivé a v procese rozhodovania určite užitočné. Ja chcem však poukázať na niečo iné, čo si už niektorí možno všimli alebo si postupne začínajú uvedomovať. Ak vezmeme do úvahy zamestnanecký pomer, ten sa v zásade vyznačuje...