PRVÁ POMOC PRI HYPOTÉKE V ČASE PANDÉMIE

18.04.2020

Splácate hypotekárny alebo spotrebný úver? V nasledujúcom článku sa dozviete, čo robiť v prípade sťaženej životnej situácie a možnosti splácania úverov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu vírusu Covid-19.

Ako ste sa už možno z médií, či iných komunikačných kanálov dozvedeli, banky budú postupne zavádzať opatrenia z dôvodu vzniknutej krízovej situácie a to spôsobom, možnosti odkladu splátok úverov pre klientov, ktorí v súvislosti s opatreniami proti šíreniu vírusu Covid-19 prišli dočasne o príjem. V súvislosti s týmito opatreniami však banky neplánujú žiadne opatrenia v neprospech klienta ako zvyšovanie úrokových sadzieb, zvyšovanie splátok a pod.

Aj vzhľadom na túto možnosť odkladu splátok na 1-6 mesiacov banky odporúčajú splácať splátky tak dlho, ako to bude finančne pre klientov možné. Spomínaná možnosť odkladu splátok by mala byť posledná možnosť riešenia vzniknutej situácie a to len v prípade, že klient už nemôže pravidelne uhrádzať mesačné splátky z dôvodu straty príjmu kvôli opatreniam proti šíreniu pandémie.

Ak však klienti nebudú vedieť uhrádzať pravidelné mesačné splátky, je potrebné danú situáciu riešiť v predstihu, nakoľko omeškanie so splácaním sa zaznamenáva v úverovom registri a to by mohlo robiť problémy klientom do budúcna pri riešení nového úveru, či refinancovaní existujúceho úveru.

Ako postupovať v prípade, že nebudete vedieť zvládať splácanie úveru?
Odporučenie niekoľkých možností:

  • urobte si poriadok v mesačných splátkach úverov/ spíšte si aktuálne výšky úverov a splátok/ možnosť konsolidácie úverov do jedného väčšieho úveru a tým značne znížiť mesačné splátky do jednej nižšej

  • požiadať aktuálnu banku, v ktorej úver máte o zníženie úrokovej sadzby/ toto opatrenie môže pomôcť k zníženiu aktuálnej splátky o niekoľko desiatok eur

  • požiadať banku o predĺženie lehoty splácania úveru/ predĺžením lehoty sa zníži mesačná splátka/je potrebné počítať s jednorázovým poplatkom, ktorý si banka môže účtovať za zmenu zmluvných podmienok/

  • požiadať o odklad splátok úveru na 1 až 6 mesiacov/ toto opatrenie odporúčam klientom riešiť ako poslednú možnosť/ tu banky umožňujú dva varianty riešenia: 1. odklad splátok istiny (klienti budú splácať len úroky) / 2. odklad celých splátok

Treba si uvedomiť, že odklad splátok úverov poskytovali banky aj pred pandémiou v podobe tzv. reštrukturalizácie úverov. Každý odklad splátok sa zaznamenáva v úverovom registri.

V dôsledku nepredvídanej situácie v súvislosti so šírením vírusu Covid-19 budú dané odklady splátok zaznamenávať do úverového registra pod iným kódom - COVID19, čiže do budúcna by malo byť bankám zrejmé, z akých dôvodov klienti danú možnosť odkladu splátok využili. Každá žiadosť o odklad splátok úveru bude bankami posudzovaná individuálne.

V prípade bližších informácií ma neváhajte kontaktovať.

Deti sú to jediné a najdôležitejšie, čo tu po nás ostane - zvykneme hovorievať. Snom každého rodiča je, aby sa jeho deti mali lepšie a mali zabezpečenú budúcnosť. Sporenie je jeden zo spôsobov, ako deťom uľahčiť štart do života a dospelosti. V tomto blogu si povieme o rôznych typoch sporenia. O zmysle samotného sporenia. A aké sporenie sa nám...

Máte Vaše úspory uložené bezpečne v banke na bežnom či sporiacom účte? Úroková sadzba je niekde na úrovni okolo 0,0001% prípadne rovná nula? Je pre Vás dôležitejší fakt, že Vaše peniaze sú v bezpečí, ako to, že na nich zarába niekto iný a nie Vy? V tomto blogu si povieme viac o tom, že peniaze uložené na bezúročných účtoch v...

Dôvodov, prečo si hľadáme prácu môže byť nespočetne veľa. Následkom pandémie sa však na pracovnom trhu dejú významné zmeny. Ešte začiatkom minulého roka sme v nezamestnanosti dosahovali historické minimá a vo všeobecnosti, najmä vo väčších mestách a silnejších regiónoch, nepracoval obrazne povedané len ten, kto nechcel. Dnes je však situácia iná....