AKÉ SÚ HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI ZAMESTNANÍM A PODNIKANÍM?

18.03.2021

Článkov o výhodách a nevýhodách zamestnania a podnikania nájdeme na internete mnoho. Z faktického hľadiska sú z veľkej časti pravdivé a v procese rozhodovania určite užitočné. Ja chcem však poukázať na niečo iné, čo si už niektorí možno všimli  alebo si postupne začínajú uvedomovať. Ak vezmeme do úvahy zamestnanecký pomer, ten sa v zásade vyznačuje povinnosťou zamestnanca vykonávať prácu, ktorú mu určí zamestnávateľ, a to v presne určenom čase. Za odvedenú prácu zamestnancovi prináleží raz mesačne odmena vo forme mesačnej mzdy, prípadne zákonných a dobrovoľných benefitov zo strany zamestnávateľa. Zamestnanci majú spravidla 8 alebo 12 hodinový pracovný čas.

Svet sa však mení závratnou rýchlosťou a rovnako aj požiadavky a nároky zamestnávateľov na ľudí, ktorých si ,,kupujú", aby dosiahli čo najvyššie zisky. Ak sa bavíme o obsadzovaní stredných a vyšších obchodníckych a riadiacich pozícií, kým v          90. rokoch minulého storočia bol absolvent vysokej školy aspoň s čiastočnou znalosťou angličtiny zo strednej školy skvelým kandidátom, dnes je situácia úplne odlišná.

Okrem zvýšených požiadaviek na znalosti, zručnosti a predchádzajúcu prax uchádzača v niekoľkých výberových kolách pracovného pohovoru často ešte preveria personalisti, psychológovia, či kouči v tzv. assesment centrách tzv. soft skills (mäkké zručnosti), prípadne ďalšie danosti a vlastnosti. Ak má kandidát šťastie, že z výberového konania vyjde ako ,,víťaz", často narazí na rôzne problémy, či už v rámci platového stropu, firemnej kultúry, kolektívu alebo sa jednoducho nenaplnia jeho očakávania. Následkom toho môže prísť strata motivácie, pocity frustrácie, no mnohí zamestnanci v takejto práci zotrvávajú.

Objav správnu cestu v kariére!

Zamestnávanie ľudí čelí aj ďalším nástrahám. Jednou z najväčších nákladových položiek zamestnávateľov sú personálne náklady. Robotizácia a automatizácia výrobných a obslužných procesov naprieč mnohými sektormi hospodárstva umožňuje už dnes mnohým spoločnostiam nahradiť "drahých" zamestnancov modernými technológiami, ktoré spravia tú istú prácu rýchlo, kvalitne a bez časových obmedzení. Roboty a stroje nepôjdu na PN-ku, OČR-ku, ani nemajú nároky a požiadavky v rámci Zákonníka práce. Preto postupne zanikajú a budú zanikať mnohé výrobné ako aj obslužné pracovné pozície. Zákonník práce je už dnes dokumentom, ktorý dáva mnohým zamestnancom falošný pocit bezpečia a ochrany pred zlým zamestnávateľom, pričom je predmetom neustálych zmien.

Realita, ktorej však dnes čelíme je flexibilita pracovného času, skrátené pracovné úväzky (a tým nižšie mzdy), práca z domu (tzv. home office), zamestnávanie na dobu určitú prípadne výkon zamestnaneckej pozície ako SZČO (živnostník), čo síce spomínaný Zákonník práce nepovoľuje, ale zamestnanec sa tak so zamestnávateľom "dohodol".

V neposlednom rade sa mení spôsob vnútro-firemnej komunikácie smerom k virtuálnej komunikácii s využitím rôznych tele-konferencií, sociálnych sietí a s využitím ostatných aplikácií v rámci dostupných technológií. Okrem týchto zmien prichádzajú aj ďalšie reformy, ktoré majú za cieľ zrýchliť a zefektívniť firemné procesy a hlavne ušetriť náklady zamestnávateľom.

Mnohí ľudia už nechcú tráviť dni a noci v práci, ale často svoju prácu znášajú a zúčastňujú sa v nej len preto, aby si udržali istý životný štandard, pričom v mnohých prípadoch aj tak nemajú takú kvalitu života, akú si predstavujú. A preto často len pre tú istotu, že im raz mesačne "pípne" výplata na účet, akceptujú všetko negatívne, čo im zamestnanecký pomer prináša.

Samozrejme určite existuje v krajine početná skupina ľudí, ktorým zamestnanecký pomer vyhovuje, svoju prácu majú radi a aj ich napĺňa. Potrebujeme predsa zdravotnícky personál, hasičov, policajtov, pedagógov, ale aj celý rad ďalších profesií užitočných a potrebných pre spoločnosť. Čo však v našej malej krajine mnohých zamestnancov spája je strach a obavy. Strach z toho, že svoje zamestnanie môžu stratiť nielen pre vyššie uvedené dôvody, ale napríklad aj pre rodinkárstvo, či korupciu, pred ktorou si netreba zatvárať oči.

Mnoho šikovných a skvelých ľudí vie, že by sa uplatnili v rôznych oblastiach vlastného podnikania, dokonca mnohým sa dostanú aj ponuky a príležitosti. Napriek tomu však zotrvávajú v zamestnaneckom pomere z obáv a strachu z neistoty a strachu o budúcnosť. Áno, je pravda, že minimálny mesačný príjem podnikateľa môže byť nulový, dokonca môže byť dočasne aj mínusový vzhľadom na náklady, ktoré si začiatok podnikania vyžiada.

Skvelé na podnikaní je však to, že príjem zhora nie je ohraničený. Neraz platí, že ak by dobrý zamestnanec vynaložil to isté pracovné úsilie za rovnaký čas a s rovnakou pravidelnosťou aj v podnikaní, jeho príjem a benefity by boli oveľa vyššie. Podnikanie zároveň umožňuje oveľa vyššiu časovú flexibilitu a možnosť samostatného rozhodovania o prioritách a vykonaných aktivitách. Niektoré druhy podnikania poskytujú nielen priestorovú nezávislosť, ale aj nastavenie aktivít a povinností v súlade s osobným životom a záujmami. Podnikanie jednoducho poskytuje slobodu v myslení, práci a rozhodovaní.

Využi skvelé technológie!

Samozrejme, jeden z mnohých argumentov v neprospech podnikania je, že neuspejete v konkurencii, nebude sa vám dariť ako očakávate, stratíte zbytočne veľa peňazí a podobne. Tieto argumenty prichádzajú najčastejšie od zamestnancov alebo ľudí, ktorí poberajú rôzne dávky od štátu a nikdy sami nepodnikali. Ďalšiu skupinu ľudí tvoria tí, ktorí zažili negatívnu skúsenosť vo vlastnom podnikaní a zanevreli naň.

Na to ponúkam argument, že napríklad aj prezident USA Donald Trump skrachoval štyrikrát, aby to dotiahol na multimilionára a prezidentský úrad. Môžeme spomenúť Steva Jobsa (APPLE) Jeffa Bezosa (AMAZON), Amancia Ortegu (ZARA), Briana Actona a Jana Kouma (WhatsApp) a ďalších. Pre tých, ktorí argumentujú, že na malom Slovensku je to oveľa ťažšie ponúkam príbehy Miroslava Trnku (ESET), Michala Štencla (Sygic), Jaroslava Kuracinu (GRANDPOWER) a mohol by som pokračovať ďalej. Aj na Slovensku existujú tisíce príbehov mnohých úspešných ľudí a to nemusia byť práve najslávnejší zakladatelia svetových značiek.

Pokojne za úspešných môžeme označiť aj tých, ktorí sa rozhodli pre vlastnú kaviareň, rodinný penzión alebo donáškovú službu s kvetmi. Pretože hlavnou motiváciou podnikateľa nebýva často len finančný a majetkový profit, ale aj možnosť, že môžete robiť to, čo vás baví a napĺňa, to, v čom ste sa našli v čase a priestore, ktorý ste si sami vybrali. A ak to budete robiť aktívne, zodpovedne, so zanietením a húževnatosťou, peniaze nielenže prídu samé ako vedľajší efekt, ale bude ich určite viac ako keby ste to isté robili pre niekoho iného za mesačnú výplatu. Pretože to je odmena za riziká a zodpovednosť, ktorú ste na seba zobrali vy sami.

Tak čo, skúsite to? Neváhajte a kontaktujte nás!

Deti sú to jediné a najdôležitejšie, čo tu po nás ostane - zvykneme hovorievať. Snom každého rodiča je, aby sa jeho deti mali lepšie a mali zabezpečenú budúcnosť. Sporenie je jeden zo spôsobov, ako deťom uľahčiť štart do života a dospelosti. V tomto blogu si povieme o rôznych typoch sporenia. O zmysle samotného sporenia. A aké sporenie sa nám...

Máte Vaše úspory uložené bezpečne v banke na bežnom či sporiacom účte? Úroková sadzba je niekde na úrovni okolo 0,0001% prípadne rovná nula? Je pre Vás dôležitejší fakt, že Vaše peniaze sú v bezpečí, ako to, že na nich zarába niekto iný a nie Vy? V tomto blogu si povieme viac o tom, že peniaze uložené na bezúročných účtoch v...

Dôvodov, prečo si hľadáme prácu môže byť nespočetne veľa. Následkom pandémie sa však na pracovnom trhu dejú významné zmeny. Ešte začiatkom minulého roka sme v nezamestnanosti dosahovali historické minimá a vo všeobecnosti, najmä vo väčších mestách a silnejších regiónoch, nepracoval obrazne povedané len ten, kto nechcel. Dnes je však situácia iná....