AKÉ MÁTE MOŽNOSTI PRI VÝBERE SPORENIA?

08.05.2020

Pri rozhodovaní sa o výbere vhodného sporiaceho produktu by mal klient zvážiť viacero kritérií. V prvom rade by mal rozhodnúť o sume, ktorú chce mesačne sporiť, premyslieť si ako dlho chce sporiť a čo je jeho finančným cieľom. Všetko dôležité o výbere a nastavení sporenia nájdete v tomto článku.  


Vhodnou alternatívou tradičným bankovým produktom alebo stavebnému sporeniu je investičné sporenie prostredníctvom podielových fondov. Správne nastavenie takejto investície vám môže zabezpečiť oveľa vyššie zhodnotenie oproti tradičným formám sporení. Mnohí klienti môžu namietať, že v takom prípade je potrebné podstúpiť isté riziko spojené s investíciou. Samozrejme to je pravda. Avšak drvivá väčšina klientov, ktorí sa rozhodli sporiť prostredníctvom banky či stavebnej sporiteľne si neuvedomí, že zhodnotenie je tak nízke, že nepokryje ani úroveň inflácie a ak si to uvedomia, dôležitou je pre nich hlavne bezpečnosť ich vkladov. 

Získaj slobodu!

Investovanie prostredníctvom podielových fondov je tiež bezpečné, pričom podielové fondy vytvárajú a spravujú tzv. správcovské spoločnosti a proces sa riadi Zákonom o kolektívnom investovaní číslo 203/2011 Z. z. Na všetko zároveň dohliada Národná banka Slovenska. Tieto pravidlá znemožňujú, aby vám niekto vaše peniaze zobral, spreneveril, alebo iným spôsobom odoprel. To čo ovplyvňuje úspešnosť vašej investície je voľba vhodného podielového fondu alebo súboru viacerých fondov z hľadiska ich zamerania. S touto voľbou súvisí hlavne otázka rozloženia rizika (diverzifikácia). S takýmto spôsobom investovania súvisia aj poplatky. Výhodou je, že tieto sú veľmi transparentné, viete presne kedy, koľko a za čo si môže daná spoločnosť poplatky uplatniť. Táto skutočnosť vám tiež pomôže ľahšie sa rozhodnú a zvoliť si, kam svoje peniaze nasmerujete. Rovnako odporúčame zoznámiť sa s minulým výkonom konkrétneho podielového fondu, ale nebrať ho ako bernú mincu jeho budúceho vývoja.

Keďže rozhodovanie sa v otázkach tohto typu investovania je zložitý proces na ktorého konci je potrebné prijať rozhodnutia, odporúčame vám riešiť toto rozhodovanie s finančným alebo investičným poradcom, ktorý sa tejto problematike profesionálne venuje a rozumie jej. Či sa radíte s tým správnym spoznáte okrem iného aj podľa toho, ako uspokojivo vám dokáže zodpovedať všetky vaše otázky a aké riešenie vám navrhne na základe informácií, ktoré ste mu zverili. Nakoniec by vám mal tento návrh uspokojivo zdôvodniť.

V praxi práve mnohí, v problematike zorientovaní klienti, vyhľadajú služby finančného poradcu, aby získali iný pohľad a prijali správne rozhodnutie. Ak sa aj vy rozhodujete nad nastavením a výberom správneho sporiaceho produktu pre vašu požiadavku, neváhajte nás kontaktovať.

Nemáš skúsenosť? Nevadí!

Pri účelovom sporení na bývanie môže byť vhodnou voľbou aj napriek zhoršujúcim sa podmienkam získania štátnej prémie napríklad stavebné sporenie. Pri výbere sporenia prostredníctvom bankových produktov, či produktov stavebných sporiteľní sú veľmi dôležité úrokové sadzby. Tie sú ale v súčasnosti veľmi nízke a nedosahujú ani úroveň inflácie.

Nemenej dôležité sú aj poplatky, či skryté poplatky, ktoré sú spojené s daným produktom. Produkt stavebného sporenia v dnešnej dobe najskôr využijú klienti, ktorí predpokladajú, že budú potrebovať financovať otázku bývania prostredníctvom úveru a touto formou si môžu vytvoriť dobré predpoklady pre jeho získanie v budúcnosti za výhodnejších podmienok. Aj preto niektorí rodičia svojim deťom takýto produkt zriaďujú.

Najdôležitejšími faktormi, ktoré vedia ovplyvniť celý proces sporenia sú likvidita a výnos. Likvidita je parameter, ktorý určuje, ako rýchlo sa dané aktívum dá predať a získať tak peňažné prostriedky. Inými slovami - ako rýchlo a za akých podmienok dokážete vaše nasporené peniaze v prípade potreby vybrať.

Medzi sporiace produkty, z ktorých dokážete kedykoľvek a bez väčších obmedzení peniaze vybrať patria napríklad vkladná knižka alebo sporiaci účet. V týchto prípadoch síce dostanete peniaze pomerne rýchlo, ale zároveň zhodnotenie vkladu bude minimálne.

Za menej likvidné sporiace produkty sa dajú považovať termínovaný vklad či spomínané stavebné sporenie. V týchto prípadoch síce môžete dostať o niečo vyššie zhodnotenie, ale prostriedky máte viazané na dlhšie obdobie. V prípade porušenia týchto viazaností buď prídete o časť zhodnotenia alebo o iné benefity v rámci týchto produktov.

Ak chcete mať vo vašich sporiacich produktoch poriadok a chcete vedieť či sú nastavené správne, neváhajte a kontaktujte autora článku. Môžete sa tak dostať k bezplatnému auditu využívaných sporiacich produktov alebo efektívnemu nastaveniu nových.

Deti sú to jediné a najdôležitejšie, čo tu po nás ostane - zvykneme hovorievať. Snom každého rodiča je, aby sa jeho deti mali lepšie a mali zabezpečenú budúcnosť. Sporenie je jeden zo spôsobov, ako deťom uľahčiť štart do života a dospelosti. V tomto blogu si povieme o rôznych typoch sporenia. O zmysle samotného sporenia. A aké sporenie sa nám...

Máte Vaše úspory uložené bezpečne v banke na bežnom či sporiacom účte? Úroková sadzba je niekde na úrovni okolo 0,0001% prípadne rovná nula? Je pre Vás dôležitejší fakt, že Vaše peniaze sú v bezpečí, ako to, že na nich zarába niekto iný a nie Vy? V tomto blogu si povieme viac o tom, že peniaze uložené na bezúročných účtoch v...

Dôvodov, prečo si hľadáme prácu môže byť nespočetne veľa. Následkom pandémie sa však na pracovnom trhu dejú významné zmeny. Ešte začiatkom minulého roka sme v nezamestnanosti dosahovali historické minimá a vo všeobecnosti, najmä vo väčších mestách a silnejších regiónoch, nepracoval obrazne povedané len ten, kto nechcel. Dnes je však situácia iná....