Prečo ceny nehnuteľností, výška úrokových sadzieb a odklady splátok spolu úzko súvisia?

Blog-1000-x-300-px-20-hypo,-uroky-a-splatky.png

Nitra | 20.04.2020

Slovo pandémia dnes rezonuje v mysli snáď každého človeka. Logicky preto vyvstávajú otázky, aké dôsledky a dopady bude mať táto situácia. Ovplyvní pandémia cenu bytu, ktorý si chcem kúpiť? Budem schopný splácať hypotéku, ak nebudem môcť chodiť do práce? Môže sa mi nejako zmeniť úroková sadzba na mojej hypotéke? Práve v tomto článku sa vám v krátkosti pokúsim túto súvislosť priblížiť a odpovedať  vám na otázky, ktoré trápia asi každého z nás.

Začiatkom roka bola situácia na Slovenskom realitnom trhu v očakávaní ďalšieho nárastu cien nehnuteľností. Bolo to spôsobené stálym nedostatkom nehnuteľností na predaj. Dopyt bol dlhodobo vyšší ako ponuka. Pandémia však ovplyvnila aj túto oblasť.

Momentálne sa rast cien obmedzil, resp. takmer zastavil. Aký bude vývoj cien v ďalšom období je však otázne. Či budú ceny klesať alebo budú stúpať možno výrazne pomalším tempom bude závisieť od dĺžky aktuálnej krízy a opatrení, ktoré sa budú zavádzať.

V tomto období majú ľudia obavy z neschopnosti splácať svoje záväzky v dôsledku krízy spôsobenej novým Corona vírusom. Preto rozmýšľajú aj nad možnosťou predaja svojej nehnuteľnosti. Pokiaľ by k tejto situácii prišlo, realitný trh by bol príliš rýchlo zaplavený ponukou nových nehnuteľností. Tým by sa zmenil pomer medzi ponukou a dopytom. Logicky by ceny nehnuteľností prudko klesali. Aj na základe takýchto scenárov sa vláda rozhodla prijať opatrenia, ktoré ľuďom pomôžu zvládnuť situáciu bez toho, aby museli predávať svoju nehnuteľnosť.

 


Prečítajte si tiež:


Jedným z opatrení je prijatie zákona o odklade úverových splátok. Nie je to automatické odloženie splátky pre každého klienta. Je potrebné o odklad splátky požiadať. Banka má na posúdenie žiadosti 30 dní. Odklad splátok však neznamená odpustenie splátky. Počas obdobia, kedy klient využije odloženie splátky, bude úver naďalej úročený. Čo v konečnom dôsledku znamená predraženie úveru, často aj o niekoľko tisíc. O spôsobe zaplatenia odložených splátok – úrokov sa klient dohodne s bankou. O tzv. Reštrukturalizáciu splátok mohol klient požiadať aj v minulosti, pričom sa mu takýto odklad zobrazil v úverovom registri.

Do budúcna to klientom potom sťažilo nielen refinancovanie úveru napr. kvôli zníženiu úrokových sadzieb a splátok, ale aj získanie akéhokoľvek ďalšieho úverového produktu ako napr. povolené prečerpanie na účte, získanie novej hypotéky alebo refinancovanie pôvodného úveru. Toto podľa zákona pri odklade splátok súvisiacich s Corona vírusom nehrozí. Odložené splátky sa vám neodrazia v úverovom registri. Keď sa na to však pozrieme bližšie, musíme si položiť otázku: Ako zareaguje banka pri požiadavke klienta na refinancovanie úveru, keď si nebude vedieť jeho splátky overiť v úverovom registri? Pretože v konečnom dôsledku splátky splácať nebude. Overenie tzv. bezproblémového splácania bolo a ešte stále je jednou z podmienok pre schválenie refinancovania úveru, ktorým klient sledoval možnosť zníženia úroku a tým aj zníženie mesačných splátok. Klientovi môže nastať aj situácia, že v období ukončenia odkladu mu bude končiť fixácia úrokovej sadzby. V tom období však už môžu byť úrokové sadzby vyššie ako sú momentálne.

Nakoniec sa bude musieť zmieriť s vyššou úrokovou sadzbou, pretože nebude mať inú možnosť. Samozrejme sú tu rôzne ďalšie situácie, pri ktorých môže takýto odklad splátok spôsobiť problém do budúcna. Či už pri vybavení nového úveru alebo lepších podmienok na aktuálnom úvere. Preto je na mieste odporúčanie, veľmi dobre si premyslieť, či a kedy takýto odklad využiť.

Ďalšou stranou tejto rovnice sú samotné banky, ktoré v predchádzajúcom období udržovali nízke úrokové sadzby. Bolo to spôsobené snahou ECB (Európska Centrálna Banka) naštartovať ekonomiku, no celá situácia viedla k dlhému obdobiu nízkych úrokových sadzieb. Dlhodobo nízke úrokové sadzby spôsobovali, že si ľudia mohli a chceli dovoliť kúpiť vlastnú nehnuteľnosť, pretože kúpa bola výhodnejšia ako úspory a čakanie. Nízke úrokové sadzby a nedostatok nehnuteľností na predaj zároveň spôsobovalo zvyšovanie cien nehnuteľností.

V tejto chvíli však aj banky spozorneli a prispôsobujú sa novej situácii. Veľkým krokom sú prísne opatrenia, ktoré zaviedli pri schvaľovaní úverov a ďalším krokom bude zmena – zvýšenie úrokových sadzieb. Niektoré banky na Slovenskom trhu už k zvýšeniu sadzieb pristúpili. Banky zároveň ponúkajú dlhšie fixácie na 10, 15 dokonca 20 rokov. Jednou z možností ako si na viac rokov dopredu zabezpečiť nízku splátku je dlhá fixácia.

Čo teda povedať na záver.  Z tejto situácie vyplýva niekoľko základných otázok:

Ako si môžete znížiť mesačné splátky?

Kedy je vhodné pristúpiť k žiadosti o odklad splátok?

Je v tejto chvíli pre Vás lepšie využiť konsolidáciu záväzkov – refinancovanie s dlhšou fixáciou alebo odklad splátok?

Pri odpovedi na takéto otázky vám veľmi radi pomôžememe.

 

Viac o autorovi sa môžete dozvedieť tu:

Dagmara Kovalinková, Personálny Finančný portál

REFERENCIE

Z ekonomickej univerzity som išla pracovať do banky, kde som poznatky z finančníctva mohla využiť v praxi. Avšak myslím si, že najväčšou praxou a školou je robiť finančného poradcu.

Lucia Risková Unit Manager, Finvia holding, a.s.

Najviac ma zaujali obchodné spolupráce s realitnými kanceláriami, developermi či veľkými internetovými portálmi, ktoré zabezpečujú neustály prísun nových klientov.

Anna Kveta Furiková Expert senior, Finvia holding, a.s.

Moderné nástroje, skvelé možnosti nenásilného získavania klientov a úžasné online technológie boli jasným signálom prečo práve Finvia. Človek to však musí zažiť v praxi, aby pochopil jedinečnosť odlíšenia od trhu.

Juraj Richtárech Area Director, Finvia holding, a.s.
Sledujte nás na sociálnych sieťach

Copyright © 2019. All Rights Reserved

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.

Viac informácií o cookies