Ako si vybaviť odklad splátok krok za krokom!

FINVIA CLUB ODKLAD SPLATOK.png

Nitra | 22.04.2020

Zasiahla vás finančne pandémia COVID-19? Znížil sa príjem vo vašom rodinnom rozpočte a uvažujete nad odkladom splátok? Chcete mať prehľad o všetkých bankách a jednotlivých postupoch, ako takýto odklad realizovať? V takom prípade ste na správnom mieste. V dnešnom článku sme pre vás spísali návod, ako si vybaviť odklad splátok krok za krokom.

Na základe situácie spôsobenej pandémiou pristúpila vláda k schváleniu zákona č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Tento zákon umožňuje od 9.4. 2020 požiadať o odklad splátok úveru. V prípade, že naozaj nemáte inú možnosť, je lepšie využiť túto variantu ušetrenia nákladov skôr ako sa dostanete do situácie, ktorú vám už ani odklad splátok nepomôže vyriešiť.

Pripravili sme pre vás základné informácie ako si vybaviť odklad splátok krok za krokom.

Na začiatok chcem upozorniť na krátke zhrnutie zákonných podmienok, ktoré daný zákon ustanovuje a ktoré musí žiadateľ spĺňať pred podaním žiadosti.

Odklad je možný na obdobie od 3 do maximálne 9 mesiacov ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba – teda leasingová spoločnosť, alebo nebanková spoločnosť

Odklad začne platiť dňom splatnosti najbližšej neuhradenej splátky po podaní žiadosti. Ak máte pred podaním žiadosti nezaplatenú splátku, nie dlhšie ako 30 dní, odklad sa automaticky týka aj tejto splátky a doba odkladu začína plynúť od splatnosti tejto splátky.

 

O odklad splátok toho istého úveru, počas obdobia pandémie, môžete požiadať maximálne jedenkrát.

Podať žiadosť viete, ak spĺňate nasledovné podmienky:

Nesmiete byť:

a) v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,

b) k 29. februáru 2020 v omeškaní dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur so splátkou pri inom úvere  poskytnutom bankou,

c) ku dňu podania žiadosti v stave zlyhania podľa nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (čl. 178).

Žiadosť o odklad musí byť riadne vyplnená a obsahovať všetky náležitosti podľa zákona.


Prečítajte si tiež:Odklad splátok sa týka splátkových úverov medzi ktoré patria:

úver na bývanie, hypotéka, americká hypotéka, medziúver, stavebný úver, alebo akýkoľvek spotrebiteľský úver (vrátane finančného lízingu alebo splátkového predaja).

Pomôckou na identifikáciu takýchto zmlúv vám môže byť to, že na zmluve je uvedený názov „Zmluva o spotrebiteľskom úvere“, „Zmluva o úvere na bývanie“, alebo „Zmluva o hypotekárnom úvere“.

Z predchádzajúceho vyplýva, že sa to netýka povolených prečerpaní a kreditných kariet, ktoré patria k tzv. revolvingovým úverom.

Spôsoby podania žiadosti:

  1. Najjednoduchší spôsob ako podať žiadosť je zadať ju prostredníctvom webovej stránky vašej banky. Priamo na stránke banky vyplníte všetky položky potrebné k podaniu a odošlete takýto formulár online.

Tu si nájdete odkazy k jednotlivým bankám, cez ktoré viete zadať žiadosti:

UniCredit Bank:
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/moznost-odkladu-splatok.html

Poštová Banka:
https://www.postovabanka.sk/mam-zaujem/odklad-splatok/

ČSOB Banka:
https://www.csob.sk/koronavirus#odklad-splatok-uverov

Slovenská Sporiteľňa:
https://www.slsp.sk/sk/landing-pages/uverovapomoc

Tatra Banka:
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/uvery/odklad-splatok/?source=koronavirus-odporucania

Oberbank:
https://www.oberbank.sk/odklad-splatok-spotrebitel

VÚB Banka:
https://www.vub.sk/spolusiporadime/potrebujem-odlozit-splatku/

mBank:
https://www.mbank.sk/individualni/hypoteky/mhypoteka/

Prima banka:
https://www.primabanka.sk/pre-ludi/hypoteky/prenesenie-hypoteky/suvisiace-informacie

OTP Banka:
https://www.otpbanka.sk/odklad-splatok-uverov

 

 

1. Stiahnutím formulára zo stránky banky a zaslaním podpísanej a naskenovanej žiadosti na emailovú adresu banky, ktorá je uvedená na stránke.

2. Zadaním žiadosti cez internet banking alebo aplikáciu banky – pokiaľ využívate tieto kanály a Vaša banka daný spôsob umožňuje, viete si zadať žiadosť priamo cez Váš mobilný telefón resp. počítač.
Postupujete rovnako ako v prípade zadania žiadosti priamo na stránke banky a to vyplnením formulára priamo v aplikácii alebo internet bankingu a odoslaním na spracovania takéhoto formulára je žiadosť považovaná za podanú.

3. Zavolaním na infolinku banky, kde podáte žiadosť telefonicky na základe komunikácie s operátorom.

4. Zaslaním vyplneného formulára poštou – ak nemáte možnosť stiahnuť si formulár z webovej stránky banky, môžete si vytvoriť formulár vo vlastnom počítači. V takom prípade je potrebné dodržať všetky náležitosti, ktoré takáto žiadosť musí mať:
 


Mohlo by vás tiež zaujímať:Povinné náležitosti formulára na podanie žiadosti o odklad splátok:

1. Meno a priezvisko dlžníka:

2. Rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené):

3. Adresa trvalého pobytu:

4. Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky:

5. Adresa elektronickej pošty, ak existuje:

6. Telefónne číslo:

7. Emailová adresa:

8. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť týka (napríklad číslo zmluvy):

9. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu ................ mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba – teda leasingová spoločnosť, alebo nebanková spoločnosť)

Ako poslednú možnosť viete využiť aj podanie žiadosti priamo na pobočke. Ako všetci dobre vieme, je to najmenej odporúčaný spôsob v tomto období a určite by som Vám ho odporučila využiť len v nevyhnutných prípadoch.

 

Postup bánk po podaní žiadosti je stanovený zákonom. Banka Vám po zadaní žiadosti musí poslať informáciu o schválení do 30 dní od podania žiadosti. V prípade, že nespĺňate základné podmienky odkladu splátok je banka povinná informovať Vás o dôvode neschválenia.

Najneskôr behom nasledujúcich 2 mesiacov Vás banka musí informovať o spôsobe splatenia odložených splátok. V princípe budú banky riešiť uhradenie splátok predĺžením konečnej splatnosti úveru o počet mesiacov Vášho odkladu. Túto variantu využijú banky, ak zároveň bude možné dodržať maximálnu splatnosť na Vašom type úveru. Druhou variantou je započítanie odložených úrokov do výšky zostávajúcich splátok bez predĺženia lehoty splatnosti. V oboch prípadoch je však potrebné rátať s úpravou splátky po ukončení odkladu splátok.

 

Tak ako som spomínala na začiatku k podaniu žiadosti o odklad splátok pristupujte po dôkladnom preskúmaní ostatných možností na zníženie mesačných výdavkov prípadne sa o ďalších možnostiach zníženia vašich výdavkov poraďte so svojím finančným poradcom. Odložené splátky musíte banke splatiť a takýmto spôsobom si len zvyšujete náklady na úver v ďalšom období.

V prípade, že vás tento článok zaujal, budeme radi za jeho zdieľanie aby pomohol čo najviac čitateľom. Ak by ste potrebovali nezáväzne poradiť, neváhajte ma kontaktovať.

 

Viac o autorovi sa môžete dozvedieť tu:

Dagmara Kovalinková, Personálny Finančný portál

REFERENCIE

Z ekonomickej univerzity som išla pracovať do banky, kde som poznatky z finančníctva mohla využiť v praxi. Avšak myslím si, že najväčšou praxou a školou je robiť finančného poradcu.

Lucia Risková Unit Manager, Finvia holding, a.s.

Najviac ma zaujali obchodné spolupráce s realitnými kanceláriami, developermi či veľkými internetovými portálmi, ktoré zabezpečujú neustály prísun nových klientov.

Anna Kveta Furiková Expert senior, Finvia holding, a.s.

Moderné nástroje, skvelé možnosti nenásilného získavania klientov a úžasné online technológie boli jasným signálom prečo práve Finvia. Človek to však musí zažiť v praxi, aby pochopil jedinečnosť odlíšenia od trhu.

Juraj Richtárech Area Director, Finvia holding, a.s.
Sledujte nás na sociálnych sieťach

Copyright © 2019. All Rights Reserved

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.

Viac informácií o cookies